MRASZ FÓRUM - Adatvédelmi nyilatkozat

Ezen nyilatkozat írja le, hogy a phpBB és a „MRASZ FÓRUM” fórum (a továbbiakban „mi”, „a fórum”, „MRASZ FÓRUM”, „http://forum.mrasz.hu”) üzemeltetői hogyan kezelik a fórum használata közben keletkező információkat.
Ezen információk két módon jönnek létre. Egyrészt automatikusan: azzal, hogy felkeresed a fórumot, a phpBB ún. sütiket hoz létre (kis szöveges állományok, melyeket a böngésződ letölt az ideiglenes állományok könyvtárába). Ezen sütik olyan fontos adatokat tartalmaznak, melyek a fórum használatához feltétlenül szükségesek. Ilyen információt tárol az első két süti: a felhasználói azonosítót, illetve egy névtelen munkamenet azonosítót, amit a rendszer a böngésződhöz rendel. A harmadik süti akkor jön létre, amikor a fórumot böngészed – ebben kerül tárolásra melyik témákat olvastad, így javítva a felhasználói élményt. A „MRASZ FÓRUM” oldal böngészése során a phpBB-n kívül más szoftverek is létrehozhatnak sütiket, ezeket azonban nem tárgyalja ez a dokumentum, ugyanis csak a phpBB által létrehozott oldalakkal foglalkozik.
A másik mód, ami tárolásra kerülő információt generál, az maga az interakció: például ha vendégként vagy regisztrált tagként hozzászólást írsz vagy regisztrálsz. Ez utóbbi folyamat során meg kell adnod egy egyedien azonosítható nevet („a felhasználói neved”), egy – a belépéshez használt – személyes jelszót („a jelszavad”), illetve egy valós e-mail címet („az e-mail címed”). Az általad létrehozott azonosítót azon ország adatvédelmi törvényei védelmezik, melyben a fórum szervere található. A regisztráció során megadott egyéb adatok kötelezősége az adott fórum adminisztrátorainak döntésétől függ. Lehetőséged van rá, hogy megválaszd, milyen információk jelenjenek meg rólad nyilvánosan a profilodban. Ezen felül ki-, illetve bekapcsolhatod a számodra küldött automatikus leveleket.
A jelszavad biztonságosan, egyirányúan kódolva tároljuk. Javasoljuk, hogy teljesen egyedi jelszavat használj! Ezen jelszóval férhetsz hozzá a fórumos azonosítódhoz, így kérjük, gondosan kezeld. Semmilyen körülmények közt ne add ki harmadik személynek, még ha az az oldal üzemeltetője is, vagy ha a phpBB-vel kapcsolatban kérik! Amennyiben elfelejted a jelszavad, használd az „Elfelejtettem a jelszavam” funkciót. A rendszer kérni fogja a felhasználóneved és az e-mail címed, majd generálni fog egy új jelszót, így újra használhatod az azonosítód.

MRASZ Adatvédelmi Szabályzata

A MRASZ Adatvédelmi Szabályzata szabályozza a MRASZ által gyűjtött és felhasznált személyes adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényés a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú, 2018. május 25-én életbe lépett általános Adatvédelmi Rendelet, GDPR alapján.

A Szabályzat fogalmi meghatározásai:

személyes adat: bármely meghatározott személlyel összefüggésbe hozható adat, amelyből az érintettre vonatkozóan következtetés vonható le.

adatkezelő: Magyar Rádióamatőr Szövetség

adatkezelés helye: 1037 Budapest Királyhelmec u. 9.

adatkezelésért felelős személy. A MRASZ elnöke

Az adatkezelő a tagszervezetei által az adatkezelő tagnyilvántartásába bejelentett tagjainak, a QSL iroda felhasználóinak, az adatkezelő honlapján működő Fórumba regisztráltak, a verseny és minősítési rendszerben résztvevők személyes adatait gyűjti és kezeli. A kezelt személyes adatok köre kiterjed a következőekre: név, cím, születési idő, anyja neve, hívójel, telefonszám, elektronikus levelezési cím, a versenyrendszerben elért eredmények, helyezések. Az adatkezelő különleges adatok gyűjtését, kezelését nem végzi. Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően lehetővé teszi azok megismerését, módosítását, törlését, az azok felhasználásával, korlátozásával kapcsolatos rendelkezést. Az adatok gyűjtése és kezelése az adatok tulajdonosai által önként megadott vagy rendelkezésre bocsátott adatokra korlátozódik. Ezeket a személyes adatokat az adatkezelő harmadik személyekkel a jogszabályi előírásoknak megfelelően osztja meg. Jogszabályi rendelkezéseken alapuló adattovábbítást a vonatkozó rendeleteknek, törvényeknek megfelelően végzi.

A személyes adatok megőrzéséről, illetéktelenek és fel nem jogosított személyek hozzáférésének megakadályozásáról a MRASZ adatbiztonsági szabályzata előírásai alapján gondoskodik és mindent megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságát, hozzáférhetőségét, az azokkal való rendelkezést a jogszabályoknak megfelelően biztosítsa. A személyes adatokhoz az adatkezelő munkatársainak, tisztségviselőinek, állandó bizottságai vezetőinek, tagjainak korlátozott csoportja az adatkezelés céljával összefüggő, szükséges mértékben kap hozzáférést az adatkezelésért felelős személy jóváhagyásával. A személyes adatokat az adatkezelő az adatkezelés célja szempontjából szükséges ideig illetve más esetben jogszabályban meghatározott ideig tárolja.

Az érintetteknek adataik kezelésével kapcsolatban joguk van az adatok:

hozzáféréséhez

helyesbítéséhez

törléséhez

feldolgozásuk korlátozásához

a korlátozáshoz adott hozzájárulásuk visszavonásához

feldolgozásuk ellen tiltakozni.

Az adatkezelő az érintett kérésére a kérelem beérkezését követő legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatok köréről, az adatkezelés céljáról, idejéről, az adatkezeléssel, helyesbítéssel, törléssel összefüggő tevékenységéről, fogadja a feldolgozás korlátozásához kapcsolódó nyilatkozatokat. Az érintett tájékoztatását csak érvényes jogszabályi rendelkezés alapján tagadhatja meg, amelynek indokáról az érintettet tájékoztatja.

Az adatkezelés az adatkezelés helyén történik. Az adatkezelő az adatok kezelése céljából harmadik személyek szolgáltatásait is igénybe veheti az adatok biztonsága, az adatokkal történő szabad rendelkezés biztosítása mellet. Ilyen esetben az adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatok hozzáférése a jelen Szabályzatnak megfelelően történjen.

Adatkezelési kérdésekkel, nyilatkozat tételével, az adatok korlátozásával kapcsolatban az adatkezelés helyén személyesen vagy a mrasz@mrasz.hu email címen lehet eljárni.

A jelen Szabályzat 2018. május 25-től érvényes.


Vissza a belépéshez


Magyar fordítás © Magyar phpBB Közösség
cron